Körte fa

A körte az alma rokona, természetes koronája a 10-15 méteres magasságot éri el. Gyümölcse az almához hasonló módokon dolgozható fel, viszont táplálóbb a magasabb cukortartalom miatt. Hátránya, hogy a termése nehezebben és rövidebb ideig tárolható.

Alanyai a vadkörte és a birs. Itthon többségében az előbbit használják, mivel az utóbbi igényesebb a talajra és nem is minden nemessel használható.

Ennek ellenére nem elvetendő a birs alany, mivel rajta kisebb fákat nevelhetünk és megfelelő körülmények között jobb minőségű termésre számíthatunk, mint vadkörte alanyon.

A körtére jellemző, hogy a csúcshoz legközelebb álló rügyei fejlődnek a legjobban, koronája ezért felfelé törő, lesz. Emiatt a sudaras koronaformák közül érdemes válogatnunk.

Termőkaros orsó

Kialakítás hasonló, mint az almáé. Ha a faiskolában koronás oltványt vásároltunk, a sudár vesszőjét a felére, a leendő vázágak vesszejeit a felére vagy harmadára metsszük vissza.

Az utóbbiakat akkor alakítottuk ki jól, ha a sudáron szórt állásban helyezkednek el, kb. 20 cm-re egymás felett. A metszést a következő években is ugyanígy folytassuk, de a módját igazítsuk a vesszők erősségéhez.

Ha a sudarunk túl gyenge lenne, az alatta lévő 2-3 vesszőt tőből távolítsuk el. Ha viszont az oldalvesszők lennének a gyengébbek, a sudarat kell erősebben visszavágnunk.

Az almához hasonlóan nyár közepi munka a hajtások vízszintesre lekötözése. A termőrészek képződését ezen kívül azzal is elősegíthetjük, ha hajtásokat a fásodásuk megkezdése után levélkoszorúra metsszük.

Ha a fa eléri a 3 méteres magasságot, a sudár hajtásainak júniusban való lekötözésével lefékezhetjük a növekedését.

Szabadorsó

Ennek a kialakítása is szinte mindenben megegyezik az almáéval, azzal a különbséggel, hogy a körte hajlamosabb sudaras koronát nevelni és termőrészek, valamint az ágcsoportok kialakítás is egyszerűbb.

Koronás oltvány esetén kiválasztjuk a 4 legkedvezőbb állású vezérvesszőt, az egyiket kiválasztva kétharmadát eltávolítjuk, majd a maradék 3 vessző hosszát is ehhez igazítjuk.

Körte oltvány

Kép forrása: CityGreen.hu / Szerző: Szigeti Emil

Fontos, hogy minden esetben egy kifelé álló rügy legyen a végálló rügy. A sudarat a felére vágjuk vissza.

Körte oltvány metszés után

Kép forrása: CityGreen.hu / Szerző: Szigeti Emil

A következő két évben a sudárvesszőt a felére, a vezérvesszőket először a felére, másodszorra a kétharmadára vágjuk vissza.

A második ágcsoportot két vagy három nyár után alakíthatjuk ki 80-100 cm-re az első ágcsoporttól. Vadkörte alanyú körte esetében legfeljebb 3 ágcsoportot nevelhetünk.

A legelső és a második ágcsoportban a vázágak vezérvesszőit a negyedik évben már nem metsszük tovább.

A körte termőrészei

Az almához hasonlóan az ágak végén lévő hosszú vesszőkön nem hoz virágot és termést, viszont azzal ellentétben hajlamosabb egy virágzatban több gyümölcsöt is kinevelni.

Körte termőbog

Tipikus körte termőbog / Kép forrása: CityGreen.hu / Szerző: Szigeti Emil

A legtöbb termésre a két-, és hároméves termőgallyak farészén számíthatunk. Amíg a korona kevésbe zárt és a termőrészeket elegendő fény éri, addig tovább fejlődhetnek és akár elágazódva idős termőágakat alkothatnak. Ha a fa idősebb korában beárnyékolódnak, idővel elszáradnak.

Képek forrása: Pixabay.com; CityGreen.hu

Források: Heiko Hübscher, Heinrich Beltz, Gerd Großmann, Helmut Pirc: Schnitt für Schnitt: Zier- und Obstgehölze, Form- und Rosenschnitt; Dr. Jeszenszky Árpád: A gyümölcsfák metszése képekben; Saját szerkesztés

A körte ültetése és gondozása – Útmutató

Comments are closed.

Friss cikkek innen:Otthon, Kiskert