irodalom

A magyar irodalomban több nagy költőbarátság is kialakult az évszázadok folyamán, amelyek hozzájárultak az irodalmi alkotások megszületéséhez, és segítették az irodalmi élet fejlődését. Ezekről a barátságokról leginkább a költők egymáshoz írt episztolái vagy levelezései tanúskodnak.

A költő is ember

Amikor egy verset elolvasunk, a szöveg mondanivalóját jobban megértjük, ha van némi ismeretünk a költőről, illetve a korszakról, amikor az alkotás keletkezett. A költő emberi oldalának megismerésével jobban át tudjuk érezni a vers üzenetét.

A Mai-Könyv.hu lírai műveinek olvasása során sokat segítenek azok az irodalomtörténeti és irodalomelméleti kiadványok, amelyekből a költő emberi oldaláról is megtudhatunk részleteket.

Ilyen például a népszerű irodalomtörténész, Nyáry Krisztián több kiadványa. Az így szerettek ők című sorozat darabjaiban híres költőszerelmekről ír a szerző, amelyek egyrészt érdekes olvasmányok, másrészt hozzásegítenek minket az alkotások megértéséhez.

A költő is ember, a szerelem, a barátság, a bánat, a gyász, stb. éppúgy megérinti, mint minket, csak mindezt sokkal szebb formában, az alkotásaiban tudja kifejezni.

Petőfi és Arany barátsága

A két költőóriás annak ellenére, hogy ellentétes személyiségű emberek voltak, jó baráti viszonyba kerültek. Petőfi a nyughatatlan, lánglelkű forradalmár, és Arany, a megfontolt, nyugodt bölcs a költészet által kapcsolódott egymáshoz, s így alakult ki a barátságuk.

Személyiségük bár nagyon ellentétes volt, mintegy kiegészítették egymást, és sosem különböztek össze. A magyarságtudatuk, hazaszeretetük, a hagyományok és a nemzeti múlt fontossága, és a becsületességük összekötötte őket.

Mindketten írtak népies stílusú, témájú alkotásokat, például Petőfi népi életképeket és népies helyzetdalokat, valamint a János vitéz című elbeszélő költeményt, míg Arany például a Toldi trilógiát és a népi témájú balladákat. A Toldi megjelenésekor Petőfi méltatta Arany tehetségét, ami a szerényebb természetű költőnek nagyon jólesett.

Barátságuk az egymáshoz írott episztolákban is fennmaradt, amelyek a magyar irodalom legszebb költői levelei. Prózai levelezésük pedig az irodalomtörténet kincse, hiszen a levelek tanúskodnak szakmai együttműködésükről, az irodalmi nézetek megvitatásáról.

Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes barátsága

Karinthy és Kosztolányi barátsága a 20. század elején virágzott, és jelentős hatással volt mindkét költő munkásságára. Karinthy az abszurd humor és a groteszk irodalom mestere volt, míg Kosztolányit a lírai alkotások, a regények és novellák tették ismert íróvá.

Karinthy humorával és bohémságával gyakran inspirálta Kosztolányit, aki nagyon is vevő volt erre a humoros életfelfogásra. Az is összekötötte őket, hogy mindketten a Nyugat című folyóirat első nagy generációjához tartoztak, akiket az irodalomtörténet “nyugatos” költőkként tart számon.

A költőbarátságok tehát nemcsak érdekes tények az alkotók életéből, hanem számos irodalmi alkotás születését inspirálták.

Kép forrása: 123rf.com

Hirdetés (X)

Comments are closed.

Friss cikkek innen:Támogatott tartalom