meghatalmazás

Ha meghatalmazást adunk az egyik távoli ismerősünknek, hogy átvehesse a futártól a csomagunkat, akkor ezt megteheti, de nem köteles a kézbesítés érdekében külön bármiképp eljárni. Ha épp nem tartózkodik otthonában a futár érkezésekor, akkor a meghatalmazás alapján NEM köteles utóbb a postahivatalba is elmenni a küldeményünkért.

Ahhoz, hogy ilyen kötelezettsége legyen, már egy megbízási szerződésre van szükség, ami eltér a meghatalmazástól. Ha a felek között megbízás is létrejött, az már kötelezettséget is von maga után a megbízott részére. A megbízás alapján a megbízott köteles ellátni a leírt ügyet.

Milyen szempontoknak kell megfelelnie a meghatalmazásnak?

  • Minden meghatalmazásnak legalább három személyazonosító adat feltüntetésével kell rendelkeznie. Ez fontos azért, hogy egyértelműen, minden kétséget kizáróan lehessen igazolni azt, hogy ki a meghatalmazott és ki a meghatalmazó.
  • A meghatalmazást minden esetben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül egy meghatalmazás, ha az alábbiakból legalább egy teljesül:

  • a meghatalmazó személy elejétől végéig saját kezűleg írja, illetve kézzel alájegyzi azt.
  • meghatalmazó aláírását/kézjegyét a meghatalmazáson bíró vagy közjegyző hitelesíti.
  • a meghatalmazást a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja.
  • ügyvéd az általa készített meghatalmazáson szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja azt, hogy a meghatalmazás aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el. Fontos, hogy az ügyvédi meghatalmazásnak szükségeltetik tartalmaznia a meghatalmazó aláírásán kívül még a meghatalmazott ügyvéd elfogadó nyilatkozatát és aláírását is.
  • részben vagy egészben nem a meghatalmazó személy írta, de ha saját kezűleg aláírja és két tanú aláírásával igazolja azt, hogy a meghatalmazást a meghatalmazó előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, akkor is hiteles. További fontos követelmény, hogy a tanúk neve és lakcíme olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel vagy gépelve szerepeljen a meghatalmazáson a saját kezű aláírásuk mellett.

A meghatalmazásban szerepelnie kell:

  1. a meghatalmazó és a meghatalmazott olvasható adatainak (legalább a név és lakcím) illetve aláírásának.
  2. Azon konkrét ügyek meghatározásának, amelyekre a meghatalmazás is kiterjed.

Ezeken kívül rengeteg más aspektusban is meg kell felelnie egy meghatalmazásnak, ahhoz, hogy az törvényszerű legyen. Ebben nyújt segítséget a meghatalmazási okosdokumentum, mely segítségével Ön is elkészítheti saját, formailag es tartalmilag helytálló meghatalmazását.

A meghatalmazás nagyon sok ügy elengedhetetlen alapdokumentuma. Azonban sokan, mellesleg teljesen érthetően, még sincsenek tisztában azzal, hogy milyen formai, illetve tartalmi követelményei vannak egy meghatalmazásnak. A fentiekben ezeket tekintettük át, reméljük, hogy cikkünk segítséggel szolgál az ebben a nehéz témában elakadt olvasóknak.

Hogyha további segítségre lenne szüksége, akkor javasoljuk az online jogi tanácsadást, melyet otthonából, kényelmesen intézhet rövid idő alatt, kedvező áron.

Kép forrása: Pexels.com

Hirdetés (X)

Comments are closed.

Friss cikkek innen:Támogatott tartalom